חיפושדלג על חיפוש
מוקד חירום
קו חינם - מוקד חירום 1-800-100-104
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

בדיקת איכות המים לבקשת הצרכן ברשת המים הפרטית

לפי תקנות בריאות העם ( איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה 2013 ) יכול צרכן לבקש מספק המים ביצוע בדיקות בביתו, לאחד או יותר מהגורמים המפורטים.

על ‏פי‏ תקנה ‏14 לתקנות ‏בריאות ‏העם (איכותם‏ התברואית ‏של ‏מי ‏שתייה ‏ומתקני ‏מי ‏שתייה‏– 2013), ‏התשע"ג-2013 ‏צרכן‏ רשאי לבקש ‏מספק‏ המים‏ ביצוע‏ בדיקות ‏בביתו, ‏לאחד‏ או ‏יותר ‏מהגורמים ‏המצוינים .‏הדיגום‏ מבוצע בהתאם‏ להנחיות‏ משרד הבריאות ועל ידי אדם אשר אושר על ידי המנהל לדוגמי מים ועבר הסמכה בהתאם לתקנה 33(ב) לתקנות .
סוגי הבדיקה המבוצעים :

 • חיידקי קוליפורמים
 • עכירות
 • כלור נותר
 • ברזל
 • נחושות
 • עופרת


הבהרות :

 1. צרכן יהיה רשאי לבקש ביצוע הבדיקות כאמור בתדירות של אחת לשנים עשר חודשים  לכל היותר.
 2. צרכן המבקש בדיקות אלו יגיש לתאגיד בקשה
  א. לכתובת דוא"ל  waterquality@mei-carmel.co.il
  ב. בפקס מס' 04-8685921
  ג. בדואר ישראל לכתובת הרץ היינריך 18, חיפה, ת.ד. 4455, לידי חט' הנדסה
  ד. טופס מקוון

להורדת טופס בקשה לבדיקת איכות המים ברשת המים הפרטית לחץ כאן.

למילוי טופס מקוון - בקשה לבדיקת איכות המים ברשת המים הפרטית לחץ כאן.

בקשה זו מפרטת את בקשתו של הצרכן, אישורו והסכמתו לתשלום עלות הבדיקה כפי שנקבעה על ידי רשות המים: כללי תאגידי מים וביוב , תעריפים לשירותי מים או ביוב, סעיף 12, ומתעדכנת מעת לעת.

להלן טבלת עלויות הבדיקות :

 קבוצת תעריף

סוג הבדיקה

תעריף (בש"ח)

תעריף (בש"ח כולל מע"מ)

הערות 

 בדיקות איכות מים בדיקת מזהמים בקטריאליים 457.4 535.1   לפי תקנה 14 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה),

התשע"ג- 2013 , ולפי כללי אמות מידה

בדיקת מזהמים בקטריאליים 318.2 372.3
בדיקת מתכות, מזהמים בקטריאליים, עכירות ועקבות חומרי חיטוי פעיל  566.8 663.1

 

  

3.הבדיקות יבוצעו תוך 60 יום ממועד קבלת התשלום בעד הבדיקות תוך תאום מועד לביצוע הבדיקות.

עבור לתוכן העמוד

GUI: Grid_1.asp
close