חיפושדלג על חיפוש
מוקד חירום
קו חינם - מוקד חירום 1-800-100-104
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אספקת המים ואיכות המים

אספקת המים

 

העיר חיפה מקבלת מים משני מפעלים אזוריים של חברת "מקורות", המספקים מים באמצעות 5 חיבורים .
מערכת האספקה לחיפה ניזונה משני מפעלי אספקה ראשיים של חב' מקורות:
1. מפעל ג.מ.קישון, הניזון ברובו מהמוביל הארצי, המאופיין כמקור אמין בעל באיכויות כימיות קבועות. עם סיום עבודות הבנייה של מתקן הסינון באתר אשכול, מוזרמים מים באיכות משופרת במפא"ר.
2. מפעל חוף כרמל, הניזון ברובו מבריכת נחל אורן קידוחי נחל אורן וקידוחי טירת הכרמל.
מגוון מקורות המים מבטיח רמת אמינות גבוהה .

רשת אספקת המים העירונית מחולקת ל-11 אזורי לחץ ראשיים. אזורים אלה מחולקים בפועל ל-25 אזורי אספקה. כל אזור אספקה נשלט ע"י בריכת איגום, כאשר האספקה לכל איזור לחץ נעשית לרוב ע"י מדרגות שאיבה מאזורי לחץ נמוכים יותר. רשת אספקת מים כוללת 39 בריכת אגירת מים ו 15 מכוני שאיבת מים. אורך צנרת אספקת מים כ 600 ק"מ.

איכות המים


על פי הנחיות הרשות הממשלתית למים ולביוב, תאגיד מי כרמל דואג לדגימת מי השתייה על בסיסי יומי, חודשי ותקופתי. בחינה זו נעשית באמצעות בדיקת דגימות מים ב-82 נקודות דיגום: 4 בחיבורי צרכן, 30 באתרי הבריכות ו- 50 ברשת החלוקה. כמו כן קיימת מערכת ניטור דינאמית, אשר הוקמה ע"י התאגיד בחיבורי הצרכן של העיר. המערכת מפוקדת ומבוקרת באופן רציף במרכז הבקרה, כאשר הערכים הנבדקים הינם כלור כללי (mg/l), מליחות (mg/l), עכירות (NTU) והגבה (pH).
הנקודות משמשות לדגימת מים עבור ביצוע בדיקות בקטריולוגית וריכוז כלור.
הבדיקות נערכות בהתאם לדרישות תקנות בריאות העם, איכותם התברואתית של מי שתייה, תשל"ד (נוסח מתוקן תש"ס 2000) (לבנות קישור לתקנון), המגדירות מדדים כימיים, בקטריולוגיים ופיסיקליים של איכות מי השתייה, ומתנות את אספקת המים בעמידה בדרישות אלו.
 תדירות ביצוע הדגימות הדרוש (בהתאם לגודל האוכלוסייה) הוא 5 פעמים בשבוע, כאשר מכל נקודה נלקחות 4 דגימות. 
מי כרמל מתבסס על הכלרת המים המבוצעת ע"י חב' מקורות במערכת האספקה אל העיר. בהתאם לעיל מותקנות נקודות לניטור שיעור הכלור הנותר בסמוך לחיבורי הצרכן של העיר.
על-פי תקנות בריאות העם (נוסח משולב - התש"ס 2000), יש לבצע בדיקות מתכות אחת ל-3 שנים כאשר בכל בדיקה נלקחות 8 דגימות, ובדיקת עכירות אחת ל-3 חודשים, כאשר בכל בדיקה נלקחות 4 דגימות.


לכל שאלה נוספת בנושא איכות המים, ניתן ליצור קשר למידע נוסף עם משרד הבריאות בטלפון

מס' 08-9181220
מצ"ב דוחות איכות המים אשר מסופקים ע"י משרד הבריאות וחברת "מקורות".

תוצאות הבדיקה ודו"ח איכות מים מפורסם באתר מידי שלושה חודשים.
 
לצפייה בדוחות איכות המים של משרד הבריאות לחץ כאן.

  
הודעה מחברת "מקורות" על הפסקת מוביל ארצי  מ-16/12/2018


נתונים מפורטים של בדיקות איכות המים ניתן להוריד באתר של משרד הבריאות.
פרטים נוספים מעבר למצוין בדו"חות ניתן לקבל באמצעות עיון בדו"ח השנתי העומד לרשות הציבור במשרדי תאגיד מי כרמל - הרץ היינריך 18 חיפה
בדיקות איכות המים נערכות על ידי משרד הבריאות ובאחריותו.

 

לידיעה:

השנה הושקה מערכת מקוונת שמנגישה תוצאות דיגום מים בישובים לציבור הרחב המערכת נקראת "המים שלי". למעבר למערכת "המים שלי" לחץ כאן.
 
בדיקות במי השתייה:
לפי תקנות בריאות העם, רשאי צרכן לבקש מן התאגיד לבצע בדיקות במערכת אספקת המים שבנכס, וזאת אחת לשנה.
לפי התקנות על הצרכן לשאת בעלות הבדיקות.
ככל שברצונך לבצע בדיקה במים שבנכס, הנך מתבקש לפנות אל התאגיד .
למידע נוסף באתר האינטרנט של משרד הבריאות לחץ כאן.
 
להסבר על בדיקת איכות המים לבקשת הצרכן – ברשת הפרטית לחץ כאן  
 
קשיות המים - "מים קשים":
קשיות במים נמדדת כיחס בין שני מינרלים עיקריים קלציום Ca ( סידן ) ומגנזיום Mg
ככל שריכוז המינרלים גבוה יותר במים הינם נחשבים למים " קשים " .
מקורם של הסידן והמגנזיום בישראל הוא בעיקר בסלעים הנמצאים באקוויפרים .

לידיעה כללית
בשנים האחרונות בשל מקורות המים השונים בארץ רמת קשיות המים נמוכה יותר.
מי המוביל הארצי וכן המים המותפלים הנם מים המכילים ריכוזי סידן ומגנזיום נמוכים יותר.

השפעת קשיות מים על מכשירי חשמל:
חשוב לציין כי קשיות גבוה הינה גורם מגביל אך ורק למכשירים החשמליים השונים.
לעיתים בעת רכישת מכשיר חשמלי חדש אנו נדרשים לווסת של המכשיר החשמלי בהתאם לרמת הקשיות במקום המגורים.

לרוב ההמלצה הרווחת הינה לכוון על הרמה הגבוהה ביותר הקיימת במכשיר.
קיים מספר רב של יחידות מדידה בנושא קשיות המים ולכל מדינה ישנם יחידות מדידה שונות.
חשוב לציין כי במדינת ישראל לא קיים תקן לקשיות המים.
 
מצ"ב טבלה שמציינת ערכי קשיות ,מתוך דוח מקורות לפרמטרים כימיים .
ואשר מועבר פעם בשנה ומפורסם באתר הבית של התאגיד (ראה למעלה דוחות איכות המים).

משאבי טבע
משאבי הטבע בעולם כולו מידלדלים, ותהליכי ההתחממות הגלובלית מקצינים את מזג האוויר, גורמים לפחות ופחות משקעים באזורים נרחבים, ולמצוקות מים. גם ישראל סבלה בשבע השנים האחרונות מרצף נדיר של שבע שנות בצורת, שגרמו למשבר מים עמוק. משבר המים, שינוי מדיניות הממשלה והעלאת מחירי המים, הגבירו את מודעות התושבים לשימוש חסכוני ויעיל יותר במים, יחד עם הקמת מתקני ההתפלה לאבטחת אספקת מים בעתיד.
השמירה על משאבי הטבע על ידי שימוש יעיל וחיסכון במים, וכן הפחתת השימוש באנרגיה (התייעלות אנרגטית), מהווים יעדים חשובים לתאגיד מי כרמל..
מי כרמל פועלת להתייעלות אנרגטית בתחום שאיבת המים, להקטנת צריכת החשמל.

עבור לתוכן העמוד

GUI: Grid_1.asp
close